طراحی لوگوی شرکت هواپیمایی پیشواز آسیا2018-11-09T05:28:20+00:00

Project Description

لوگوی هواپیمایی پیشواز آسیا که به صورت که ترکیبی از گوشه های تیز و منحنی که ترکیبی از آرامش و قدرت را در خود جای داده است. رنگ لوگو همانند لوگوی زیبای American Airline انتخاب شده است.