طراحی لوگوی گروه تواشیح رضوان قم2018-11-09T05:41:28+00:00

Project Description

لوگو طراحی شده به صورت نگاتیو طراحی شده و عنوان رضوان در درون لوگو دایره ای شکل به صورت مهر شده قرار گرفته است.