طراحی لوگو تایپ درمانگاه رازی2018-11-09T05:34:26+00:00

Project Description

لوگو درمانگاه رازی به صورت تایپوگرافی کلمه رازی و ر انتها حرف ی به صورت قلب در آمده است که نشانه و نماد سلامتی است. رنگ استفاده شده در آن رنگ آرامش و مخصوص بیماران و درمانگاه است و 85 درصد مورد استفاده برای لوگو های کار شده در زمینه سلامتی و …است.