طراحی لوگو تایپ caro2018-11-09T05:36:27+00:00

Project Description

لوگو تایپ کارو (مرکز خرید و فروش خودرو) طراحی شده است که caro در قالب یک ماشین لوکس به نمایش گذاشته شده است. رنگ های ترکیبی آن باعث کلاسیک به نظر رسیدن لوگو شده است.