طراحی ورزشگاه2018-09-22T13:36:40+00:00

Project Description

مکان پروژه: ورزشگاه جایگزین برای ورزشگاه یادگار امام قم

در طراحی این ورزشگاه که با توجه به نیاز های نوین جاکعه طراحی شده از پروژه های دانشجویی من بود.

برای طرای این ورزشگاه نکات زیر لحاظ شده:

1. حجم کلی این مجموعه نماد اتحاد و پیوستگیه، ایده اولیه این حجم از دو دست که درهم قفل شدن بوده است.

همچنین ورزشگاه ها بدلیل محدودیت از لحاظ زمین مجبور شدیم حجم رو بیضی کنیم.

2. با توجه به اقلیم قم و گرمای شدید در تابستان (حدود 6 ماه گرما) و سرمای شدید در زمستان، سقف این مجموعه قابلیت باز و بسته شدن دارد.

همچنین جداره خارجی این ورزشگاه رنگ روشن در نظر گرفته شده که در تابستان کمترین میزان گرما را جذب کند.

3. پوسته خارجی این ورزشگاه شاید شمارو یاد ورزشگاه آلیانس آرنا بندازه! درسته 😉 برای طراحی پوسته برداشتی از آلیانس آرنا شده، که هم حجم کار رو از یکنواختی در بیاره و سایه روشنی ایحاد کنه.

 

حسن رضا آقا – 09364232429